Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

KURSUTVÄRDERING

Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling
8 högskolepoäng

Vascular Surgery Nursing - 8 credits

Plats för publicering av kursrapport.