Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

KURSUTVÄRDERING

Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling
8 högskolepoäng

Vascular Surgery Nursing - 8 credits

Här följer en lista över de tillfällen då kursen getts. En länk leder till en rapport för den kursutvärdering som genomförts för kurstillfället.

Fristående kurs, våren 2013
Fristående kurs, våren 2012
Fristående kurs, våren 2011
Fristående kurs, hösten 2009